Potrzeba zjednoczenia w walce o życie dzieci. Rozbijanie głosów w Sejmie zaszkodzi dzieciom.

Zatrzymaj Aborcję 2020

Stoimy przed dziejową szansą, która może poprawić standardy cywilizacyjne, panujące w naszym kraju. Szansa ta to objęcie ochroną prawną najbardziej bezbronnej grupy obywateli Polski. Nasze państwo w ten sposób choć w części zrealizuje swój podstawowy obowiązek wynikający z art. 38. Konstytucji RP ─ „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”.

Obywatelski projekt #ZatrzymajAborcję jest odpowiedzią na panującą obecnie dyskryminację niepełnosprawnych dzieci, które są pozbawiane prawa do życia w imię eugeniki. Obecnie jest to jedyny projekt antyaborcyjny, który ma realne szanse na wprowadzenie do polskiego systemu prawnego. Głosowanie w Sejmie nad #ZatrzymajAborcję będzie przeprowadzone w trakcie jednego z dwóch posiedzeń: 25─26 marca lub 15─16 kwietnia. Wszyscy ludzie angażujący się po stronie życia powinni teraz połączyć siły, by wspierać ten projekt. I by wywierać nacisk na polityków w tej sprawie. Nacisk, który spowoduje szybkie procedowanie, bez zbędnych poprawek i zmian.

Nowe propozycje szkodzą sprawie ochrony życia dzieci.

Wysuwanie w tej chwili propozycji innych regulacji prawnych, które w zamyśle autorów miałyby ograniczać liczbę aborcji w Polsce, jest dla postulatów prolife szkodliwe. Poddanie pod głosowania dwóch ustaw antyaborcyjnych w jednym czasie ─ a tak z pewnością by się stało ─ doprowadzi do podzielenia głosów poparcia, co będzie skutkowało upadkiem obu projektów. Tym samy perspektywa rozszerzenia prawa do życia odsunie się w czasie, zaś zwolennicy aborcji znów osiągną swój cel: dzieci w dalszym ciągu będą zabijane ─ trójka małych istot ludzkich dziennie. Nie pozwólmy, by zrealizował się ten czarny scenariusz!

Ważne jest, by być świadomym, iż obecnie racją stanu dla wszystkich prolajferów jest projekt #ZatrzymajAborcję. Prawie milion zebranych podpisów i poparcie Kościoła dla tej inicjatywy to cenny zasób, którego nie możemy zmarnować. Jesteśmy odpowiedzialni wobec tych, którzy poparli tę obywatelską inicjatywę.

Wsparcie dla jakiegokolwiek innego rozwiązania prawnego jest rozbijaniem środowiska obrońców życia ─ pomimo dobrych intencji angażujących się w to wolontariuszy. Jednoczmy się wokół projektu rozszerzającego prawo do życia, który już niedługo będzie głosowany. Ma on realne szanse, w obecnej sytuacji, na wdrożenie w życie!

Aby tak się stało, warto dołożyć własną cegiełkę do tego dzieła. Od niedawna ruszyła kampania obywatelska, która ma mobilizować posłów do opowiedzenia się po stronie życia nienarodzonych i uchwalenia projektu „Zatrzymaj Aborcję”. Na stronie www.zadzwondoposla.pl znajdują się adresy i telefony do biur poselskich polityków partii rządzącej, bo to od nich zależy w tej chwili los tych najbardziej bezbronnych obywateli Polski.

Nie bądź obojętny! Skontaktuj się z politykami i dopominaj o prawną ochronę życia dla nienarodzonych!

Nie bądź obojętny!  Wspieraj działania Fundacji! Jeśli uważasz, że to co robimy, jest dobre i słuszne, pomóż to kontynuować! Nawet niewielkie wpłaty mają znaczenie. Numer konta: 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230

Sprawdź podobne wpisy

NAMBLA to amerykańskie stowarzyszenie, które opowiada się za zmianą przepisów dotyczących seksu z nieletnimi. Ponadto

17 lipca, 2024

W Sejmie wygrało życie. Posłowie odrzucili ustawę o dekryminalizacji aborcji. Faktycznie projekt legalizował mordowanie dzieci

15 lipca, 2024

Nie od dziś wiadomo, że lobby LGBT chętnie wyciąga rękę po dzieci. W Kielcach zaplanowano

15 lipca, 2024

Bądź na bieżąco!

Chcesz wiedzieć, co się dzieje? A może umykają Ci ważne wydarzenia? Pokonaj cenzurę treści pro-life: zapisz się na newsletter! Będziemy informować Cię bezpośrednio i już nic nie przegapisz.