Podpisz petycję: Posłowie, Legalna Aborcja do kosza!

Na jednym z najbliższych posiedzeń Sejmu ma się odbyć pierwsze czytanie projektu ustawy „Legalna aborcja bez kompromisów”. Piszemy do posłów, aby natychmiast odrzucili ohydny proaborcyjny projekt! “Legalna Aborcja” do kosza!

Jej inicjatorzy to grupa związana z czarnym protestem, środowiskiem, które chce abortowania dzieci nienarodzonych na jak najszerszą skalę. Projekt przewiduje zabijanie dzieci bez żadnych ograniczeń do 12. tygodnia ciąży oraz później w przypadku stwierdzenia wad lub chorób lub jeśli ciąża była wynikiem czynu zabronionego. Morderstwo w majestacie prawa ma zostać zalegalizowane!

TREŚĆ PETYCJI “POSŁOWIE, LEGALNA ABORCJA DO KOSZA!”

Szanowna Pani Poseł / Szanowny Panie Pośle!

Wkrótce ma odbyć się pierwsze czytanie skandalicznego projektu ustawy „Legalna aborcja bez kompromisów”. W cywilizowanym kraju o chrześcijańskich fundamentach pojawia się projekt mający na celu legalizację mordowania najmłodszych, zupełnie bezbronnych obywateli. To hańba dla polskiego Sejmu.

Proponowany projekt jest niezgodny z Konstytucją RP. Zawiera zapisy sprzeczne z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego z lat 1997 oraz 2020 dotyczącymi aborcji z przyczyn tzw. „społecznych” oraz aborcji eugenicznej. Stoi w sprzeczności także z art. 38 Konstytucji, który stanowi iż „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. Narusza również pkt. 2 art. 32, mówiący, iż „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Autorzy „Legalnej aborcji…” chcą dyskryminować określoną grupę społeczną (dzieci nienarodzone) ze względu na wiek lub chorobę.

„Legalna aborcja…” nie jest efektem oddolnego poruszenia społecznego – podpisy pod feministycznym projektem były zbierane w ciągu 1,5 roku. To zbyt długo, aby uważać, że istnieje realne poparcie dla odrażających przepisów zawartych w ustawie.

Elementarne prawa człowieka nie podlegają dyskusji. Oczekuję więc, że aborcyjny projekt zostanie odrzucony w pierwszym czytaniu. Chcę, żeby Polska była nowoczesnym, cywilizowanym państwem, które wywiązuje się ze swoich podstawowych obowiązków. Najważniejszym z nich jest ochrona życia polskich obywateli, zwłaszcza tych bezbronnych. Ze swojej strony będę szeroko informować moich bliskich i znajomych, który poseł opowiedział się za zabijaniem dzieci, aby już nikt nigdy na tego posła nie zagłosował.

Oczekuję, że natychmiast odrzuci Pan/i ten morderczy projekt – już w pierwszym czytaniu.

Z poważaniem,

legalna aborcja

Nie bądź obojętny!  Wspieraj działania Fundacji! Jeśli uważasz, że to co robimy, jest dobre i słuszne, pomóż to kontynuować! Nawet niewielkie wpłaty mają znaczenie. Numer konta: 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230

Sprawdź podobne wpisy

Aborcja z przyczyn psychiatrycznych miała uleczyć pacjentkę, jednak tak się nie stało. Zabicie dziecka pozostawia

8 lipca, 2024

Amerykańska organizacja non profit Voice of Voiceless (Głos niemających głosu) oferuje wsparcie dla byłych homoseksualistów

4 lipca, 2024

Już we wrześniu tego roku w Warszawie otworzy się Queer Muzeum, czyli miejsce upamiętniające historię

3 lipca, 2024

Bądź na bieżąco!

Chcesz wiedzieć, co się dzieje? A może umykają Ci ważne wydarzenia? Pokonaj cenzurę treści pro-life: zapisz się na newsletter! Będziemy informować Cię bezpośrednio i już nic nie przegapisz.