Złożyliśmy wniosek do Prezydium Sejmu o interpretację Regulaminu Sejmu RP

Z uwagi na fakt, że od przeszło 3 miesięcy bezskutecznie staramy się o spotkanie z Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim i nie możemy osobiście przedstawić swoich wątpliwości, zdecydowaliśmy się drogą pisemną zawnioskować do Prezydium Sejmu o interpretację Regulaminu Sejmu RP.

Nasz niepokój budzi fakt wielomiesięcznej obstrukcji stosowanej przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny wobec obywatelskiego projektu ustawy #ZatrzymajAborcję – w świetle przepisów obowiązujących w Sejmie zwłoka ta jest nieuprawniona.

Publikujemy tekst wniosku:


WNIOSEK O DOKONANIE INTERPRETACJI

PRZEPISÓW REGULAMINU SEJMU

Jako wnioskodawcy obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 2146) w oparciu o art. 12 pkt 3 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.) zwracamy się z prośbą o dokonanie interpretacji, zarówno pod kątem celowościowym jak i też funkcjonalnym, art. 41 ust. 1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyjść należy od tego, iż podjęte przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny w niedalekiej przeszłości działania, których podstawą prawną jest przywołany powyżej artykuł, powodują nasze poważne wątpliwości o charakterze interpretacyjnym, zatem w oparciu o działania Komisji kierujemy do Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej następujące pytania: „Czy zasadnym jest powoływanie nadzwyczajnej podkomisji celem szczegółowego rozpatrzenia konkretnego projektu w sytuacji, w której Komisja Polityki Społecznej i Rodziny do chwili obecnej nie podjęła w sprawie tak naprawdę żadnych czynności o charakterze merytorycznym, tzn. dotychczas w ogóle nie zajęła się sprawą” i w konsekwencji idące za tym kolejne pytania: „W konkretnie jakich przypadkach może dojść do powołania nadzwyczajnej podkomisji celem tzw. szczegółowego rozpatrzenia projektu, jakie są ku temu przesłanki? I czy uprzednio, tj. jeszcze przed powołaniem specjalnej podkomisji, nie należy przyjrzeć się sprawie? Czy też np. podjąć stosowne czynności o charakterze merytorycznym? A jeżeli tak to jakie czynności należy wykonać?” Swój wniosek motywujemy tym, że, naszym zdaniem, stosowana dotychczas przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny interpretacja przepisów Regulaminu Sejmu ukierunkowana w celu przerzucenia odpowiedzialności na barki innego podmiotu, którego zadaniem jest przeciąganie prac legislacyjnych w nieskończoność, całkowicie uniemożliwia jakiekolwiek merytoryczne procedowanie nad zgłoszonym projektem ustawy pod którym podpisało się blisko milion obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2017 r. do Sejmu wpłynął obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 2146), którego celem jest wprowadzenie w naszym kraju zakazu aborcji z przyczyn eugenicznych. W dniu 4 stycznia 2018 r. ów projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na 55. posiedzeniu Sejmu w dniu 10 stycznia 2018 r. Po nim projekt został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (opinia pozytywna wydana 19 marca 2018 r.).

Na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, które odbyło się w dniu 2 lipca 2018 r., prezydium tejże Komisji w oparciu o art. 41 ust. 1 Regulaminu Sejmu złożyło wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej w celu rozpatrzenia projektu wyżej wymienionej ustawy. Przedstawiciele Komitetu #ZatrzymajAborcję w sposób wyraźny oponowali przeciwko powołaniu podkomisji po raz kolejny domagając się, by udzielono głosu Pełnomocnikowi Komitetu. Niestety przewodnicząca Komisji konsekwentnie odmawiała prawa do wypowiedzi już od samego początku trwania prac Komisji, zatem nie było nawet możliwości uargumentowania stanowiska inicjatorów. Mimo stanowczych protestów ze strony przedstawicieli Komitetu (uczestniczących w pracach Komisji jako reprezentanci wnioskodawcy) została powołana podkomisja nadzwyczajna mająca na celu zajęcie się projektem ustawy w sposób bardziej szczegółowy. Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zapewniała, że reprezentanci Komitetu będą mogli przedstawić swoje stanowisko podczas prac nowo powołanej podkomisji nadzwyczajnej.

Jak już zostało wcześniej wspomniane Komisja podjęła decyzje w oparciu o art 41. Ust. 1 Regulaminu Sejmu, który stanowi, że: „Do szczegółowego rozpatrzenia projektu komisje mogą powołać podkomisję”.

W tym miejscu pojawiają się wątpliwości interpretacyjne, bowiem w oparciu o działania Komisji nasuwa się pytanie: „Czy zasadnym jest powoływanie nadzwyczajnej podkomisji celem szczegółowego rozpatrzenia konkretnego projektu w sytuacji, w której Komisja Polityki Społecznej i Rodziny do chwili obecnej nie podjęła w sprawie tak naprawdę żadnych czynności o charakterze merytorycznym, tzn. dotychczas w ogóle nie zajęła się sprawą”. I w konsekwencji kolejne pytania: „W konkretnie jakich przypadkach może dojść do powołania nadzwyczajnej podkomisji celem tzw. szczegółowego rozpatrzenia projektu, jakie są ku temu przesłanki? I czy uprzednio, tj. jeszcze przed powołaniem specjalnej podkomisji, nie należy przyjrzeć się sprawie? Czy też np. podjąć stosowne czynności o charakterze merytorycznym? A jeżeli tak to jakie czynności należy wykonać?

Należy zauważyć, że od momentu skierowania sprawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wyżej wskazana Komisja nie podjęła absolutnie żadnych realnych działań w celu przyspieszenia procesu legislacyjnego (mimo iż proceduje nad projektem już od 10 stycznia 2018 r.). Ten sam problem dotyczy podkomisji nadzwyczajnej, która po ukonstytuowaniu się w dniu 2 lipca 2018r do dnia dzisiejszego nie podejmuje wobec projektu żadnych prac.

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że opisane powyżej postępowanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z tym konkretnym projektem ustawy ma celu jedynie pozbycie się problemu i przerzucenie odpowiedzialności na barki innego podmiotu, którego zadaniem jest przeciąganie prac legislacyjnych w nieskończoność. Ubocznie należy wskazać, że plan prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r. nie przewiduje posiedzeń dotyczących projektu z druku 2146.

Na zakończenie chcielibyśmy dodatkowo podkreślić, iż początkowo liczyliśmy, że w niniejszej sprawie w sukurs przyjdzie nam Marszałek Sejmu. Niestety nasze nadzieje, iż najwyższy przedstawiciel Sejmu podejmie jakiekolwiek działania w sprawie okazały się płonne, bowiem wszelkie dotychczasowe próby zorganizowania spotkania (tj. od lipca 2018 r.) okazały się bezowocne. Nie mogąc spotkać się z Marszałkiem osobiście, zdecydowaliśmy zatem o wystosowaniu niniejszego wniosku pisemnie. Pragniemy również poinformować, iż w zaistniałym stanie sprawy zdecydowaliśmy się również zgłosić naruszanie konstytucyjnych wolności i praw obywateli właściwemu organowi, tj. Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Mając na uwadze powyższe wnosimy jak na wstępie.

Nie bądź obojętny!  Wspieraj działania Fundacji! Jeśli uważasz, że to co robimy, jest dobre i słuszne, pomóż to kontynuować! Nawet niewielkie wpłaty mają znaczenie. Numer konta: 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230

Sprawdź podobne wpisy

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach im. Ottona Sterna postanowiła włączyć się w czerwcowe propagowanie wypaczeń

12 czerwca, 2024

Gdzie bezpiecznie urodzić dziecko, mając pewność, że w tym miejscu i rękami tych ludzi nikogo

11 czerwca, 2024

Po zdecydowanej wygranej prolajferów na wysłuchaniu publicznym w Sejmie komisja Nadzwyczajna ds. aborcji spanikowała. Na

6 czerwca, 2024

Bądź na bieżąco!

Chcesz wiedzieć, co się dzieje? A może umykają Ci ważne wydarzenia? Pokonaj cenzurę treści pro-life: zapisz się na newsletter! Będziemy informować Cię bezpośrednio i już nic nie przegapisz.