Publiczne pokazywanie skutków aborcji nie jest przestępstwem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce umorzył postępowanie przeciwko wolontariuszce Fundacji Życie i Rodzina, która pokazywała skutki przeprowadzenia aborcji. To kolejne postanowienie sądu konsekwentnie wskazujące, że pokazywanie skutków aborcji nie jest ani przestępstwem, ani wykroczeniem.

Banery antyaborcyjne nie są zgorszeniem

Wolontariuszka została obwiniona, że w dniu 6 maja 2022 w Ostrołęce poprzez publiczne prezentowanie banneru z ofiarami aborcji podczas pikiety wspólnie z towarzyszącymi jej wolontariuszami dopuścili się nieobyczajnego wybryku tj. wykroczenia z art. 140 k.w. Po analizie materiału dowodowego sąd stwierdził, że zarzucany czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

W uzasadnieniu sprawy sąd podniósł, że: „Konstytucja i prawo międzynarodowe chronią wolność wyrażania poglądów i rozpowszechniania informacji, zaś interpretacja przepisów karnych potencjalnie ograniczających ową swobodę nie może przekreślać wolności gwarantowanych konstytucyjnie. Z tego względu umieszczony w miejscu publicznym antyaborcyjny billboard nie może być postrzegany jako „wybryk” lub „zgorszenie” – jest to dopuszczalna forma ekspresji – toteż działanie obwinionego nie wypełniało znamion czynu zabronionego wskazanego w art. 51 1 k.w. (zdaniem SN art. 141 k.w. także nie miałby podstaw zastosowania).

„W tym kontekście zdjęcia prezentowane przez przeciwników aborcji na bannerach są zgoła inne. Fotografie przedstawiały prawdziwe zdjęcia płodów, które były wykonane po zabiegu aborcji. Celem pokazywania publicznie było zwrócenie uwagi na moralne aspekty dokonania aborcji Jakkolwiek by oceniać trafność i słuszność tej formy, bannery są obliczone na wywołanie szoku, wstrząsu moralnego i zwrócenie uwagi na wartość życia ludzkiego. w fazie prenatalnej rozwoju”.

Ponieważ dyskusja o aborcji jest istotną kwestią w debacie publicznej – pokazywanie skutków aborcji jest elementem tej dyskusji, a zgłaszanie tego typu działań obrońców życia jest niepotrzebnym zapychaniem sądów.

nie jest przestępstwem


Nie bądź obojętny!  Wspieraj działania Fundacji! Jeśli uważasz, że to co robimy, jest dobre i słuszne, pomóż to kontynuować! Nawet niewielkie wpłaty mają znaczenie. Numer konta: 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230

Sprawdź podobne wpisy

Minister Zdrowia Katarzyna Sójka ma na swoim koncie wiele proaborcyjnych działań: propagowała przymus szczepień Polaków preparatami przeciw

22 września, 2023

„To nie jest zespół ds. ochrony życia czy przestrzegania standardu konstytucyjnego związanego z ochroną życia. Nie, to jest zespół ds. zakończenia ciąży

22 września, 2023

Urzędnicy w Ministerstwie Zdrowia licytują pomiędzy obrońcami życia a aborcjonistami. Zespół ds. mordowania dzieci w Ministerstwie Zdrowia nie chce w swoim

21 września, 2023

Bądź na bieżąco!

Chcesz wiedzieć, co się dzieje? A może umykają Ci ważne wydarzenia? Pokonaj cenzurę treści pro-life: zapisz się na newsletter! Będziemy informować Cię bezpośrednio i już nic nie przegapisz.