Kolejni obywatele chcą zakazu aborcji

Ruchy i stowarzyszenia prorodzinne Diecezji Legnickiej skierowały apele do Posłów Zjednoczonej Prawicy oraz do Trybunału Konstytucyjnego, w których domagają się niezwłocznego uchwalenia ustawy #ZatrzymajAborcję

Szanowni Państwo Posłowie na Sejm RP!

W imieniu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej oraz ruchów i stowarzyszeń prorodzinnych, Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych przesyłam podpisany przez te organizacje apel znajdujący się w załączniku o naprawę prawa w kierunku, który Państwo popieraliście będąc w opozycji oraz podczas kampanii wyborczej, a także manifestującego się w wypowiedziach osób ze Zjednoczonej Prawicy, która samodzielnie sprawuje władzę w obecnej kadencji Sejmu RP, tj.:

  1. o pilne rozpatrzenie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej pn. „Zatrzymaj aborcję”, popartej przez ponad 830 tys. Polaków, a blokowanej od blisko roku w Komisji Rodziny i Spraw Społecznych oraz Podkomisji; do  usunięcia przesłanki eugenicznej z ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, umożliwiającej aborcję aż do 24 tygodnia życia dziecka poczętego ze względu na podejrzenie nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.
  2. o usunięcie rozwiązań prawnych, które od czasu przyjęcia przez Sejm RP w dniu 4.02.2011 r. ustawy „Prywatne prawo międzynarodowe” i innych ustaw, a zwłaszcza ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej powodują:
    1. wbrew Konstytucji RP zobowiązanie instytucji państwowych, samorządowych, publikatorów, szkoły, ośrodków kultury i sportu oraz innych do zwalczania uznanych za stereotypowe ról męża i żony, ojca i matki w tradycyjnej rodzinie, podważania praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich kulturą i przekonaniami, do szerzenia seksualizacji dzieci i młodzieży,
    2. wymuszają wprowadzanie zmian dotyczących subkultury LGBT poprzez system prawa precedensowego, zgodnie z którym – nierzadko kontrowersyjne – rozstrzygnięcia sądowe wpływają na cały system orzecznictwa, czego przykładem jest nadawanie przez polski Sąd Najwyższy w ostatnich latach wielu przywilejów jednopłciowym konkubinatom, a w październiku br. niezgodnie z wieloma artykułami Konstytucji RP, w tym art. 18 oraz przeciw prawdzie materialnej, poparcie przez Naczelny Sąd Administracyjny żądań kobiet, by wpisać je jako „matkę” i „ojca” do aktu urodzenia dziecka. Wcześniej zawarły one w Wielkiej Brytanii układ jednopłciowy.

Degradacji rodzin i wartości zawartych w przepisach Konstytucji RP i jej Preambule nie zapobiegną tylko ekonomiczne programy wsparcia rodzin, ale prawodawstwo szanujące życie ludzkie od poczęcia, krzewiące wolność, solidarność, szanujące prawa rodziców i prawdziwe rodzicielstwo ojca – mężczyzny i matki – kobiety, a także małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.

Z wyrazami szacunku i z nadzieją na uszanowanie w prawie przepisów Konstytucji odnoszących się do małżeństw, rodzin, ochrony życia,

Stanisława Repa

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej

Nie bądź obojętny!  Wspieraj działania Fundacji! Jeśli uważasz, że to co robimy, jest dobre i słuszne, pomóż to kontynuować! Nawet niewielkie wpłaty mają znaczenie. Numer konta: 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230

Sprawdź podobne wpisy

Minister Zdrowia Katarzyna Sójka ma na swoim koncie wiele proaborcyjnych działań: propagowała przymus szczepień Polaków preparatami przeciw

22 września, 2023

„To nie jest zespół ds. ochrony życia czy przestrzegania standardu konstytucyjnego związanego z ochroną życia. Nie, to jest zespół ds. zakończenia ciąży

22 września, 2023

Urzędnicy w Ministerstwie Zdrowia licytują pomiędzy obrońcami życia a aborcjonistami. Zespół ds. mordowania dzieci w Ministerstwie Zdrowia nie chce w swoim

21 września, 2023

Bądź na bieżąco!

Chcesz wiedzieć, co się dzieje? A może umykają Ci ważne wydarzenia? Pokonaj cenzurę treści pro-life: zapisz się na newsletter! Będziemy informować Cię bezpośrednio i już nic nie przegapisz.