UJAWNIAMY! Tak działa zespół Niedzielskiego: wytyczne dotyczące mordowania dzieci ustalane są „poufnie”

Członkowie zespołu są „zobowiązani do poufności”, w protokołach z posiedzeń nie ma żadnej treści – jedynie ramowe punkty spotkania oraz lista uczestników. Dziennikarze nie mogą wejść na posiedzenia, a minister odmawia możliwości uczestnictwa w pracach zespołu (lub choćby przyglądania się tym pracom) organizacji obywatelskiej. Czy to komisja do spraw służb specjalnych? Nie! Tak działa powołany przez Adama Niedzielskiego zespół ds. opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży. W praktyce jest …

UJAWNIAMY! Tak działa zespół Niedzielskiego: wytyczne dotyczące mordowania dzieci ustalane są „poufnie” Read More »